Outsourcing sprężonego powietrza

Korzystne umowy outsourcingu sprężonego powietrza

W CZEMAR proponujemy umowy na outsourcing powietrza na określony okres — zazwyczaj na 48 miesięcy lub czas dłuższy. Pozwala to odbiorcy zapewnić dowóz medium o określonych parametrach technicznych (ilości, ciśnieniu czy klasie czystości) na czas realizacji projektów wymagających zastosowania sprężonego powietrza bez konieczności realizacji dużych i kosztownych inwestycji.

Outsourcing

Na czym polega outsourcing sprężonego powietrza

Outsourcing sprężonego powietrza to usługa polegająca na dostawie do użytkownika skompresowanego gazu o określonych parametrach technicznych ze źródeł zleceniobiorcy zlokalizowanych klienta. Klient nie jest obciążony produkcją sprężonego powietrza, które dostarczane jest przez podmiot zewnętrzny. Kompresory i urządzenia przeznaczone do uzdatniania gazu dostarcza zleceniobiorca, sprzedając gaz odbiorcy w przeliczeniu na metry sześcienne.

W CZEMAR zapewniamy elastyczne zasady outsourcingu dostosowane do potrzeb Twojego zakładu. Dostarczamy sprężone powietrze o wskazanych przez zamawiającego parametrach technicznych — tj. ciśnieniu, klasie czystości i wydajności. Jednakże dostęp do skompresowanego gazu o optymalnych parametrach to nie jedyny zysk, jaki otrzymujesz w naszej firmie.

Outsourcing

Co zyskasz korzystając z outsourcingu sprężonego powietrza w naszej firmie?

Outsourcing sprężonego powietrza to sposób na optymalizację wydatków firmy poprzez:

Outsourcing

Outsourcing w zakładzie przemysłowym

Za zastosowaniem outsourcingu w zakładzie przemysłowym lub usługowym stoją nie tylko pieniądze. Korzystanie z tej usługi w naszej firmie powoduje, że całość obowiązków związanych z utrzymaniem prawidłowej pracy sprężarek i osuszaczy leży po naszej stronie. Co więcej, w ramach opłaty abonamentowej przeprowadzamy wszystkie prace konserwacyjne, serwisowe i naprawcze, które gwarantują stałe dostawy sprężonego powietrza. W razie awarii urządzeń zapewniamy we własnym zakresie urządzenia zastępcze.

Outsourcing

Outsourcing sprężonego powietrza

W ramach outsourcingu sprężonego powietrza zapewniamy:

×