UZDATNIANIE KONDESATU

Kondenstat, który powstaje przy wytwarzaniu sprężonego powietrza jest w zależności od warunków eksploatacji i otoczenia mniej lub bardziej nasycony zanieczyszczeniami i olejem. Te szkodliwe substancje mogą stanowić obciążenie dla środowiska.

Części zamienne

Dlaczego uzdatnia się kondensat?

Zgodnie z Ustawą „Prawo Wodne”: „wprowadzający ścieki do wód lub ziemi są zobowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniami, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie”.

W celu uzyskania wody o parametrach umożliwiających odprowadzanie do instalacji ściekowej zgodnie z przepisami prawnymi, konieczne jest stosowanie uzdatniania kondensatu.

Separatory do oleju i wody

Polecamy szczególne separatory marek ALUP, czy Atlas Copco dostosowane do parametrów sprężarek tłokowych i śrubowych tej firmy

CZEMAR specjalizuje się w dostarczaniu sprawdzonych urządzeń do systemów sprężania powietrza produkowanych przez światowe, uznane na świecie marki. W naszej ofercie proponujemy szerokie spektrum modeli separatorów przeznaczonych do układów sprężonego powietrza, w tym separatorów cyklonowych, separatorów oleju i separatorów wodno-olejowych.

Części zamienne

Separatory do oleju i wody w układzie sprężonego powietrza

Doświadczony zespół techników serwisowych przeprowadzi instalację urządzeń w dogodnych dla Twojej firmy terminach.

Zamów usługę wymiany separatora do sprężarek – w ten sposób zapewnisz systemowi sprężania powietrza dłuższy czas bezawaryjnej eksploatacji, ograniczysz zużycie oleju przez wykorzystywane w zakładzie kompresory oraz zapobiegniesz zanieczyszczeniu systemu, obwodów pneumatycznych, a w konsekwencji finalnie wytworzonych produktów.

Potrzebujesz dobrać właściwy separator do systemu sprężonego powietrza? Skontaktuj się z nami! Doradzimy właściwe rozwiązania i przeprowadzimy skuteczną wymianę! Obserwuj także dostępne na naszej stronie urządzenia i usługi, jakie oferujemy – pomożemy w każdym zakresie prac związanych z układami sprężonego powietrza!

Zapewniamy również fachowy montaż, serwis i doradztwo w zakresie wymiany separatorów

Części zamienne

Co to jest separator do sprężarki

Wszystkie  procesy zawierające w swym działaniu sprężanie, chłodzenie i uzdatnianie sprężonego gazu powodują powstawanie kondensatu, który zawiera mniejszą lub większą ilość cząsteczek substancji smarnej, co uzależnione jest od typu zastosowanej sprężarki. Separatory  olejowe lub wodne są prostym acz niezbędnym elementem, niewymagającym zasilania elektrycznego.

Urządzenie odseparowuje olej poprzez proces filtracji. Substancje te – czyli olej lub woda – są absorbowane ze sprężonego powietrza przez specjalne składniki wkładów, które zapobiegają ponownemu dostawania się ich w układ. Pod koniec procesu, kondensat może być odprowadzony do systemu kanalizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W separatorze oleju oczyszcza się skompresowany gaz z cząsteczek olejowych i następnie przesyła się go dalej. Dla zachowania odpowiednich właściwości ten element uzdatniania sprężonego powietrza powinien być wymieniany podczas okresowych przeglądów serwisowych sprężarek.

Części zamienne

Kategorie separatorów zastosowanych w układach pneumatycznych

W naszej ofercie dostępnych jest kilka rodzajów separatorów. Można je podzielić ze względu na sposób działania – tzn. jakie składniki oddziela od powietrza oraz od miejsca montażu. W ramach tego podziału wyróżniamy:

Separator cyklonowy przeznaczony jest do eliminacji kondensatu ze skompresowanego gazu. Montowany jest w rurociągach lub przewodach ze sprężonym powietrzem. Separator cyklonowy eliminuje kondensat za pomocą wprowadzenia sprężonego powietrza przechodzącego przez rury w ruch wirowy.

W efekcie zanieczyszczenia osadzają się na ściankach urządzenia i są odprowadzanie za pomocą przeznaczonego do tego przewodu. Ten rodzaj separatora jest najczęściej spotykany w układach pneumatycznych i stanowi element wyposażenia podstawowych filtrów, filtroreduktorów i stacji przygotowania powietrza.

Części zamienne

Separator woda-olej - przeznaczenie

Separator woda-olej przeznaczony jest do rozdzielania kondensatu na olej i wodę. Urządzenie posiada wkład, którego zadaniem jest pochłanianie cząsteczek olejowych i oddzielania ich od wody. Ta ostatnia zostaje odprowadzona z układu za pomocą dedykowanego przewodu lub rurki. Tak odzyskane H2O można w sposób bezpieczny dla środowiska odprowadzić do kanalizacji.

Olej zgromadzony we wkładzie filtrującym może być wyrzucony do odpowiedniego pojemnika na odpady. W związku z przepisami związanymi z ochroną środowiska usuwanie nierozdzielonego kondensatu do kanalizacji jest wykroczeniem i zagrożone jest karą grzywny. W przypadku braku stosowania separatorów woda-olej konieczne jest gromadzenie kondensatu i oddawanie go do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Separator oleju przeznaczony jest do układów, w których istotne jest oddzielenie substancji smarnej w celu nie przedostawania się jego cząsteczek z modułu śrubowego do następnych części układu w sprężarkach smarowanych olejem. Stosowany jest w kompresorach śrubowych i łopatkowych. Lokalizowany jest za modułem sprężającym.

Oferta

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty

Zanieczyszczone wodą i olejem sprężone powietrze może być przyczyną:

  • spadku wydajności działania systemu sprężania powietrza,
  • zanieczyszczenia produktów końcowych,
  • uszkodzenia elementu sprężającego, części eksploatacyjnych (np. filtrów) lub systemu przesyłu sprężonego powietrza,
  • nadmiernego wzrostu ciśnienia systemowego,
  • uszkodzenia narzędzi pneumatycznych,
  • nadmiernego zużycia oleju.

Stąd kluczowe dla bezawaryjnego procesu produkcji jest zastosowanie i odpowiednio częsta wymiana separatorów. Obserwuj działanie urządzeń funkcjonujących w układzie sprężonego powietrza. Jeśli zauważysz niepożądane zachowanie systemu lub urządzeń skontaktuj się z naszą firmą!

Separatory oleju powinno się wymieniać każdorazowo wraz z wymianą substancji smarnej, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Trzeba również to zrobić, gdy nadmiernie wzrasta ciśnienie systemowe w układzie oraz w sytuacji, kiedy wyświetli się sygnalizacja serwisu sprężarki. Warto założyć, że separator będzie wymieniany wraz z olejem po ok. 3 tys. godzin pracy.

W układach pneumatycznych zalecane jest stosowanie separatorów tej samej marki o parametrach technicznych wskazanych przez producenta. Odpowiedni dobór najlepiej zlecić wyspecjalizowanym zespołom serwisowym, które zastosują oryginalne części gwarantujące optymalnie działanie systemu oczyszczania sprężonego powietrza z substancji smarnej lub kondensatu.

Każde z urządzeń posiada indywidualny zestaw danych technicznych, w tym wymiarów, rodzaju montowania oraz dostosowane jest do zastosowania konkretnego rodzaju separatora oleju (separator puszkowy, koszowy czy wkład).

Oryginalne separatory swoją budową dostosowane są do konkretnych modeli sprężarek, natomiast zamienniki produkowane są w taki sposób, aby mogły być wykorzystane w różnorodnych urządzeniach. W efekcie oryginalne separatory, w przeciwieństwie do zamienników, posiadają parametry techniczne stricte dostosowane do wymagań konkretnych kompresorów, tym samym gwarantując wydajną pracę systemu pneumatycznego. Nieoryginalne separatory mogą powodować spadki ciśnienia na sieci, podnosić konsumpcję energii przez kompresor a nawet być przyczyną awarii urządzeń.

Oferta

Części zamienne

Zatem jeśli chcesz zapewnić maksymalny czas eksploatacji wykorzystanych w firmie kompresorów oraz uniknąć niespodziewanych awarii, spadków lub wzrostów ciśnienia w sieci, nadmiernego zanieczyszczenia produktów końcowych czy ograniczyć okresy pomiędzy konserwacjami postaw na oryginalne separatory!

×