Przeglądy sprężarek

Wszystkie prowadzone przez nas przeglądy wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o DTR.

Spółka CZEMAR oferuje najwyższej jakości przeglądy gwarancyjne urządzeń nowych, jak i używanych. Na urządzenia zakupione od firmy CZEMAR Sp. z o. o. udzielana jest gwarancja.

W ramach obsługi posprzedażowej wykonujemy profesjonalne przeglądy i serwis urządzeń pneumatycznych.

Usługi serwisowe 24 / 7

Zadzwoń do nas

( +48 ) 888 888 764

Serwis

Niezawodny przegląd sprężarek

Wykwalifikowany personel techniczny, korzystający ze specjalistycznego sprzętu, zapewnia profesjonalne wykonanie przeglądu. Nasi technicy serwisu posiadają wszystkie odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do realizacji takich usług, jak przeglądy i prace serwisowe.

Zachęcamy do skorzystania z usługi w zakresie przeglądów sprężarek, dmuchaw, osuszaczy  i innych elementów wchodzących w skład układów pneumatycznych. Zapewniamy rzetelny serwis kompresorów, oryginalne części zamienne oraz partnerskie zasady współpracy. Terenem działalności naszej firmy jest cała Polska.

Przeglądy sprężarek

Przegląd dmuchawy

Nasz zespół serwisowy realizuje wszelkie prace związane z przeglądem dmuchaw. Serwis obejmuje m.in.:

Serwis kompresorów

Przeglądy

Każdy przegląd kończy się wystawieniem szczegółowego protokołu przeglądu, zawierającego wszelkie niezbędne informacje potrzebne do oceny stanu technicznego.

W skład protokołu wchodzi ocena końcowa i zalecenia pokontrolne, które przedstawiamy naszym klientom i wspólnie omawiamy dalsze postępowanie, które należy podjąć w celu utrzymania lub uzyskania optymalnej pracy dmuchawy.

Wykonywanie okresowych przeglądów zwiększa szansę na uniknięcie niespodziewanych awarii, które wiążą się dużymi kosztami napraw. Jednocześnie, na podstawie raportu określamy konieczność przeprowadzania prac serwisowych, napraw i koniecznych remontów, dzięki czemu do minimum ograniczamy ryzyko awarii urządzenia.

Zachęcamy do wykonywania przeglądów w naszej firmie.

Przeglądy

Przegląd sprężarki

CZEMAR proponuje usługi serwisowe sprężarek oraz wszystkich urządzeń przeznaczonych do sprężania i uzdatniania sprężonego powietrza. W ofercie znajduje się także naprawa kompresorów oraz ich konserwacja.

Wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje zawodowe naszych techników serwisu gwarantują Twojej firmie przeprowadzenie prac w sposób zapewniający pełną sprawność posiadanego parku maszynowego.

Systematyczne sprawdzenie pracy kompresora zapobiega awariom, które wynikają z naturalnego zużycia podzespołów. Regularne czynności konserwacyjne, realizowane zgodnie z UDT, pozwalają na ograniczenie do minimum ryzyka dużych i kosztownych napraw oraz wstrzymania procesów produkcyjnych.

Prowadzimy serwis urządzeń takich jak:

Prewencyjne przeglądy sprężarek skupiają się na ogólnej kontroli stanu sprężarki, w tym na kontroli działania urządzeń pomiarowych. Sprawdzane są główne parametry świadczące o stanie kompresora, w tym:

Usługi serwisowe 24 / 7

Zadzwoń do nas

( +48 ) 888 888 764

Serwis

Podstawowy przegląd sprężarek

W ramach przeglądów znajduje się także wymiana podstawowych elementów eksploatacyjnych. Do podstawowego przeglądu sprężarek zalicza się:

Filtry powietrza i oleju są kluczowe dla prawidłowego działania sprężarki. Pozwalają one wyeliminować zanieczyszczenia wpływające zarówno na stopień zużycia kompresora, jak i produkty finalne.

Przeglądy sprężarek

Wymiana filtrów

Nadmiernie zapchane filtry powodują m.in. brak możliwości zasysania odpowiedniej ilości powietrza, jego niedostateczną czystość (co przekłada się bezpośrednio na klasę czystości sprężonego powietrza), niedostateczne chłodzenie oraz możliwość uszkodzenia (zatarcia sprężarki) w wyniku niedostatecznej filtracji oleju.

W trakcie przeglądu wykonujemy sprawdzenie poziomu oleju w kompresorze. Niedobór substancji smarnej może spowodować wzrost temperatury sprężarki, a w konsekwencji jego przegrzanie i wyłączenie.

W ramach przeglądu weryfikowane jest także prawidłowość działania i stan zużycia najważniejszych części kompresora. Pozwala to zidentyfikować ewentualne drobne uszkodzenia i zawczasu je wyeliminować, bez ryzyka poważnych awarii skutkujących unieruchomieniem sprężarki.

Dlaczego nasz serwis sprężarek

Dlaczego warto wykonywać przeglądy serwisowe układów sprężonego powietrza i urządzeń pneumatycznych?

Systematyczna realizacja przeglądów zapobiega potencjalnym awariom układów pneumatycznych oraz wchodzących w ich skład urządzeń.

Regularna i zgodna z zaleceniami technicznymi producenta obsługa serwisowa pozwala podnieść także żywotność sprzętu.

Warto pamiętać, że właściwie serwisowana sprężarka może pracować bezawaryjnie przez okres dłuższy niż 100 tys. motogodzin pracy. Warunkiem jednak jest realizacja systematycznych przeglądów i wykonywanie ewentualnych napraw, najlepiej w doświadczonym serwisie.

Zaletą regularnie realizowanych przeglądów sprężarki oraz wykonywania prac serwisowych jest brak przestojów w procesie produkcji wykorzystującym sprężone powietrze. Warto pamiętać, że wstrzymanie procesów produkcyjnych może być znacznie kosztowniejsze, niż wydatki ponoszone na przeglądy.

Jednocześnie każdy właściciel urządzenia pneumatycznego musi mieć świadomość, że rezygnacja ze wskazanych przez producenta czynności kontrolnych skutkuje utratą gwarancji na zakupione kompresory, dmuchawy i inne elementy układu.

Umowy serwisowe

Korzystne umowy serwisowe

Zaplanuj przegląd sprężarki i ogranicz straty z zawieszenia produkcji

Rozwiązaniem problemu szybkiego dostępu do serwisu jest podpisanie umowy serwisowej. W naszej firmie zapewniamy klientom pełną obsługę w zakresie przeglądów i serwisu. Dla Państwa bezpieczeństwa zachęcamy do stworzenia i wdrożenia planu kontroli w ramach umowy. Dzięki elastycznym przeglądom eksploatacyjnym można zawczasu przewidzieć wszystkie działania, które nie będą przyczyną dezorganizacji pracy firmy oraz pozwolą zoptymalizować koszty takich prac.

×