Jak działa osuszacz sprężonego powietrza?

osuszacze
Udostępnij:

Osuszacz jest niezbędnym elementem systemu sprężonego powietrza, który pozwala na skuteczną eliminację zanieczyszczeń z medium. Osuszony skompresowany gaz jest pożądanym medium w procesach produkcyjnych i usługowych. Sprawdź, jaki osuszacz powietrza będzie najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy?

Rodzaje osuszaczy sprężonego powietrza

Osuszanie powietrza sprężonego poprzez pozbawianie go pary wodnej stanowi podstawowy element procesu uzdatniania tego medium. Tym samym osuszacz powietrza do kompresora to niezbędny element każdej instalacji pneumatycznej. Pozwala na skuteczne i efektywne wyeliminowanie wilgoci ze sprężonego powietrza. Dzięki temu poprawia się nie tylko jakość sprężonego powietrza, ale również podnosi się wydajność i żywotność samego kompresora, instalacji i wszystkich narzędzi pneumatycznych zasilanych przez medium.

Jak to działa i dlaczego wilgoć w sprężonym powietrzu jest tak bardzo niepożądana? Cząsteczki wody zarówno w stanie ciekłym, jak i gazowym, w instalacji sprężonego powietrza wywołują przede wszystkim korozję sprzętu. Woda jest także nośnikiem innych zanieczyszczeń — w tym cząstek oleju i cząstek stałych, które można wyeliminować w znacznej mierze usuwając wodę z medium. Zawarta w sprężonym powietrzu woda w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej zera, może przyczyniać się do zamarzania zewnętrznych przewodów, co w dalszej konsekwencji może być przyczyną awarii i unieruchomienia całej instalacji. Ponadto cząsteczki H2O zawarte w sprężonym powietrzu stanowią duże zagrożenie dla urządzeń elektrycznych i narzędzi pneumatycznych zasilanych medium. Stąd kluczowa jest eliminacja wilgoci ze sprężonego powietrza.

Osuszacze sprężonego powietrza dostępne są w różnych wariantach w zależności od typu instalacji pneumatycznej, rodzaju kompresora i potrzeb produkcji. Kluczem do sprawnej i wydajnej pracy osuszacza sprężonego powietrza jest jego właściwy dobór.  Wiodącymi na rynku rodzajami osuszaczy powietrza są osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza, zwane również osuszaczami chłodniczymi i osuszaczami adsorpcyjnymi. Oprócz tego można się spotkać również z osuszaczami tandemowymi i membranowymi. Każdy osuszacz do kompresora prezentuje inny mechanizm działania. I tak jak odmienna jest budowa osuszacza powietrza w zależności od jego rodzaju, tak samo różni się także instrukcja tego jak zamontować osuszacz powietrza do kompresora.

Jak działa osuszacz powietrza?

Osuszacz powietrza do sprężarki zasługujący na największą uwagę i cieszący się największą popularnością w przemyśle to osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza oraz osuszacz adsorpcyjny. Dokonując wyboru i zakupu osuszacza powietrza do sprężarki, warto wiedzieć, jak działa osuszacz powietrza. Ziębniczy osuszacz do sprężarki wykorzystuje w swojej pracy wymienniki ciepła dwóch rodzajów. Są to wymienniki powietrze-powietrze oraz powietrze-zamrażanie. Ogólna zasada wytrącania wilgoci ze sprężonego powietrza w osuszaczach chłodniczych polega na obniżeniu temperatury tego medium do temperatury bliskiej zamarzaniu i wytrąceniu wody. Następnie tak skroplona wilgoć zostaje odseparowana od sprężonego powietrza i odprowadzona z układu, tak aby nie miała możliwości ponownie dostać się do sprężonego gazu, nawet na kolejnych etapach jego wytwarzania.

Drugim typem osuszacza powietrza do kompresora jest osuszacz adsorpcyjny. W adsorpcyjnym osuszaczu powietrza zasada działania jest zupełnie inna. Sprężone powietrze przepływa przez zbiornik z adsorbentem, gdzie dochodzi do wytrącenia się wilgoci. Każdy adsorpcyjny osuszacz powietrza do kompresora posiada dwa zbiorniki z adsorbentem, które działają naprzemiennie w 5-minutowych cyklach. W czasie kiedy jeden zbiornik osusza sprężone powietrze, w drugim odbywa się regeneracja adsorbentu. Po zakończeniu cyklu, role zbiorników zostają zamienione. Pozwala to zapewnić możliwie jak najwyższą wydajność i stosować adsorpcyjny osuszacz do sprężarki przy większych ciśnieniach. Warto podkreślić, że osuszacze adsorpcyjne charakteryzują się wyższą wydajnością w zakresie eliminacji cząsteczek wody z medium, co sprawia, że są wykorzystywane w procesach produkcyjnych bardziej wymagających pod względem czystości sprężonego gazu — np. w przemyśle spożywczym, medycznym, farmaceutycznym, elektronicznym i innych.

Ostatnio na blogu

×