Do czego służy i jak działa zawór bezpieczeństwa w kompresorze?

do czego sluzy i jak dziala zawor bezpieczenstwa w kompresorze
Udostępnij:

Kompresory to złożone, wieloelementowe urządzenia. Każdy z podzespołów pełni określoną funkcję, przy czym wszystkie są równie istotne. Wiele z nich odpowiada nie tylko za samą produkcję sprężonego powietrza, ale również za bezpieczeństwo użytkowników i pracy całego urządzenia. Taką funkcję pełni właśnie zawór bezpieczeństwa w sprężarce powietrza. Wszelkie kontrole Urzędu Dozoru Technicznego rozpoczynają się właśnie od sprawdzenia poprawności funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa w kompresorze. Wyjaśniamy, do czego dokładnie służy ten element i na czym polega mechanizm jego działania.

Czym jest zawór bezpieczeństwa?

Zawór bezpieczeństwa jest rodzajem zaworu ciśnieniowego, który można znaleźć w kompresorach. Zawór ten otwiera się samoczynnie w momencie, gdy ciśnienie sprężonego powietrza w układzie pneumatycznym przekroczy dozwolony poziom. Odpowiada on za bezpieczeństwo użytkowania kompresora i jego prawidłową pracę. Zapobiega także awariom spowodowanym zbyt wysokim ciśnieniem w systemie sprężonego powietrza. Działanie zaworu bezpieczeństwa nie wymaga nadzoru operatora, gdyż działa on samoczynnie. Zawór jest zamykany przy użyciu sprężyny, co gwarantuje całkowitą szczelność wtedy, kiedy jest to konieczne. Natomiast przy zbyt wysokim ciśnieniu w układzie pneumatycznym sprężyna zostaje ściśnięta przez ciśnienie, a to z kolei otwiera zawór bezpieczeństwa.

Do czego służy zawór bezpieczeństwa w kompresorze?

Zawór bezpieczeństwa, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za zachowanie bezpieczeństwa użytkowania i pracy kompresora. Jego najważniejszym zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru ciśnienia w celu zmniejszenia jego poziomu w układzie pneumatycznym w sytuacji, gdy przekracza ono dopuszczalny poziom. Zawór bezpieczeństwa stanowi także uzupełnienie innych elementów kompresora w sytuacji, gdy ulegną one awarii. Dotyczy to w szczególności uszkodzenia presostatu. Dochodzi wtedy do niebezpiecznego zjawiska, gdzie ciśnienie w układzie zostaje przekroczone, a pompa nadal pracuje. Wtedy zawór bezpieczeństwa pozwala uniknąć groźnej sytuacji i sprawnie zredukować zbyt wysokie ciśnienie.

Bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa awaria presostatu mogłaby doprowadzić do spalenia silnika, uszkodzenia pompy, a nawet eksplozji zbiornika ciśnieniowego na sprężone powietrze. Sytuacje te są nie tylko kosztowne, ale przede wszystkim także niebezpieczne dla otoczenia. Dlatego zawór bezpieczeństwa jest tak istotnym elementem kompresora. Powoduje to, że Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczając instalację pneumatyczną do użytkowania, tak duży nacisk kładzie na sprawne działanie zaworu bezpieczeństwa w sprężarce powietrza.

Jak działa zawór bezpieczeństwa w kompresorze?

Zasada działania zaworu bezpieczeństwa w kompresorze opiera się na mechanicznej pracy sprężyny, która jest jego najważniejszym elementem. Zawór bezpieczeństwa odpowiada za stopniową redukcję ciśnienia w układzie pneumatycznym w sytuacji, gdy przekracza ono maksymalny dopuszczalny poziom. Sprężyna w zaworze bezpieczeństwa odpowiada za szczelne domknięcie zaworu, aby nie doprowadzać do strat sprężonego powietrza, gdy nie jest to potrzebne. Natomiast w momencie, gdy ciśnienie medium w układzie osiąga zbyt wysoki poziom, sprężyna zaworu zostaje ściśnięta przez to rosnące ciśnienie. To z kolei doprowadza do skurczenia sprężyny i otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Przez otwarty zawór ciśnieniowy nadmiar sprężonego powietrza zostaje wypuszczony z układu, co doprowadza do zmniejszenia ciśnienia.

Mechanizm działania zaworu bezpieczeństwa w kompresorze jest bardzo prosty, a jednocześnie pełni bardzo istotną funkcję. W czasie serwisu sprężarki powietrza i montażu całego systemu pneumatycznego warto zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe funkcjonowanie i sprawność tego elementu.

Ostatnio na blogu

×