Jak dobrać separator woda-olej do instalacji i kompresora

profesjonalny przeglad kompresorow
Udostępnij:

Każda sprężarka olejowa wytwarza kondensat składający się z mieszaniny wodno-olejowej, która jest efektem ubocznym procesu sprężania. Rozdzielenie tych dwóch substancji pozwala na łatwiejszą i tańszą utylizację kondensatu, przyczyniając się jednocześnie do ochrony środowiska. Jaka jest zasada działania separatora wody i oleju do kompresora i jakie urządzenie wybrać dla konkretnych zastosowań?

Dlaczego uzdatnianie kondensatu jest ważne

Podczas kompresji powietrza w sprężarkach olejowych zarówno śrubowych, jak i tłokowych powstaje kondensat będący mieszaniną wodno-olejową przybierającą postać emulsji. Substancja ta jest mieszaniną składającą się w ok. 99% wody i 1% smarów. Kondensat, z racji zanieczyszczenia cząsteczkami oleju, nie może być usunięty bezpośrednio do kanalizacji. Należy podkreślić, że substancje ropopochodne, w tym oleje używane w kompresorach, są wysoce toksyczne dla środowiska naturalnego.

Istnieją dwa główne powody, dla których warto stosować separatory wodno-olejowe. Pierwszym jest uzyskanie kondensatu o takiej zawartości cząstek oleju, która będzie neutralna dla środowiska i umożliwi usunięcie kondensatu do kanalizacji. Polskie prawo zakazuje, aby kondensat bez uprzedniego oczyszczenia był odprowadzany do ścieków. Zgodnie z przepisami jedynie kondensat oczyszczony z węglowodorów ropopochodnych do maksymalnego poziomu 15 mg/l może być usuwany do sieci. Drugim powodem jest radykalne zmniejszenie kosztów utylizacji kondensatu, wynikające ze zmniejszenia objętości substancji przekazywanej do recyklingu.

Separator woda-olej — zasada działania

Jeśli w toku procesu sprężania powietrza wytwarza się duża ilość kondensatu, to do systemu pneumatycznego warto wdrożyć separator wodno-olejowy. Urządzenie pozwala na oddzielenie wody i zanieczyszczeń olejowych w sposób umożliwiający usunięcie uzdatnionego kondensatu do kanalizacji. Proces ten zasadniczo zmniejsza objętość skoncentrowanego kondensatu, co przyczynia się do obniżenia kosztów utylizacji szkodliwej substancji. Separatory woda-olej eliminują zanieczyszczenia ropopochodne za pomocą zróżnicowanych filtrów sprawiając, że kondensat po uzdatnieniu zawiera mniej niż 15 mg/l cząsteczek oleju.

Separatory woda-olej marki ALUP

Wybór separatora wodno-olejowego powinien być uzależniony od wydajności systemu, zastosowania w instalacji osuszaczy oraz klimatu, w jakim pracować będzie kompresor. Jednocześnie powinien brać pod uwagę rodzaj wytwarzanego kondensatu — tj. czy jest to kondensat niestabilny, czy stabilny. Ten drugi jest trudniejszy do oczyszczania i wymaga zastosowania bardziej zaawansowanej technologii.

Warto podkreślić, że na rynku są już separatory wodno-olejowe, które doskonale radzą sobie z uzdatnieniem zarówno niestabilnego, jak i stabilnego, wysoko zemulgowanego kondensatu pochodzącego ze sprężarek tłokowych. Takie urządzenia proponuje ALUP, który dostarcza dwustopniowe separatory woda-olej, które wykorzystują filtry oleofilowe i węglowe lub filtry glikokrzemianowe do eliminacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Separatory OWS mogą być zastosowane we wszystkich rodzajach instalacji sprężonego powietrza wykorzystujących olejowe sprężarki tłokowe i śrubowe. Ich wydajność działania nie jest powiązana z rodzajem zastosowanego czynnika smarnego — równie dobrze pracują z emulsją nasyconą olejem mineralnym, jak i półsyntetycznym czy poliglikolem. Ponadto doskonale radzą sobie z uzdatnianiem kondensatu niestabilnego, jak i stabilnego, w którym nie doszło jeszcze do naturalnego procesu rozdziału wody i oleju.

Urządzenia zapewniają niskie koszty magazynowania kondensatu (brak konieczności gromadzenia kondensatu w zbiornikach). Separatory wodno-olejowe ALUP są łatwe w serwisowaniu i obsłudze — zastosowano w nich wymienne wkłady, które jednocześnie zapewniają wysoką skuteczność odolejania wody do poziomu 5 ppm. Dla jeszcze prostszej obsługi separatory wodno-olejowe ALUP wyposażono w uniwersalny system kontrolujący poziom oleju resztkowego.

Ostatnio na blogu

×