Zbiornik na sprężone powietrze – czym jest i jak działa?

zbiorniki cisnieniowe
Udostępnij:

Zbiornik ciśnieniowy powietrza jest jednym z podstawowych elementów sieci sprężonego powietrza. Z artykułu dowiesz się, jakie cechy powinien mieć zbiornik do kompresora i czy jest potrzebny w Twojej firmie.

Zbiornik ciśnieniowy powietrza — co to jest i w jakim celu się go stosuje

Zbiornik na sprężone powietrze jest powszechnie wykorzystywanym elementem w układach sprężonego powietrza. Stosowany jest do magazynowania skompresowanego gazu wyprodukowanego przez kompresor. Zbiorniki ciśnieniowe są nieodzowne we wszystkich systemach, w których pobór powietrza jest nierównomierny lub zróżnicowany. Pozwalają one na utrzymanie prawidłowego ciśnienia w sieci.

Zbiorniki do kompresorów dostępne są w wersji pionowej i poziomej. Położenie zbiornika nie ma wpływu na jego pracę, jednocześnie może mieć duże znaczenie dla użytkownika z powodu ergonomiki — zbiornik pionowy wymaga mniej przestrzeni do lokalizacji. W firmach, gdzie istnieje nieduże i średnie zapotrzebowanie na sprężone powietrze — np. w warsztatach samochodowych czy lakierniczych sprawdzą się zbiorniki ciśnieniowe 200 l lub zbiorniki powietrza 500 l. W dużych zakładach przemysłowych zaleca sie instalację większych  zbiorników ciśnieniowych 1000 l, a nawet takich, które zapewniają powyzęj  15m3 pojemności.

Jak już wskazaliśmy, zastosowanie zbiornika do sprężarki ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego i wydajnego działania instalacji sprężonego powietrza. Oprócz utrzymania wymaganego ciśnienia w układzie zapewnionego przez zakumulowany sprężony gaz zastosowanie zbiornika na sprężone powietrze pozwala zmniejszyć pulsację ciśnienia w systemie sprężonego powietrza. Ma także pozytywny wpływ na stabilizację pracy kompresorów. Jednocześnie przyczynia się do ochłodzenia temperatury skompresowanego powietrza i pozwala na oddzielenie kondensatu od sprężonego gazu.

Gdzie wykorzystywane są zbiorniki do kompresorów

Zbiorniki powietrza wykorzystuje się w każdej branży, gdzie wymagane jest zastosowanie sprężonych gazów. Powszechnie instalowane są w instalacjach w małych, średnich i dużych zakładach produkcyjnych i usługowych. Wolostojący zbiornik sprężonego powietrza zazwyczaj montowany jest w instalacjach zlokalizowanych w dużych zakładach produkcyjnych. W mniejszych zakładach usługowych zbiornik kompresora zazwyczaj montowany jest bezpośrednio przy sprężarce (kompresor na zbiorniku). Wykorzystywane są w warsztatach mechanicznych, lakierniczych czy samochodowych, a także w stolarskich czy tapicerskich. W przemyśle w zasadzie trudno znaleźć gałąź, gdzie nie stosuje się skompresowanych gazów jako medium przenoszącego energię.

Jak zbudowany jest zbiornik do sprężarki

Zbiornik ciśnieniowy powietrza musi być urządzeniem zapewniającym pełne bezpieczeństwo użytkowania, stąd istotne są parametry techniczne zapewniające jego szczelność i wytrzymałość. Zbiorniki do kompresorów zbudowane są najczęściej ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Muszą charakteryzować się mocnymi spawami, które wykonano zgodnie z normami jakościowymi Unii Europejskiej. Kształt rurowy z owalnymi dennicami zapewnia równomierne rozłożenie ciśnienia wewnątrz. Każdy zbiornik na powietrze po podłączeniu musi być zgłoszony do Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji — zezwolenia na jego eksploatację.

Zbiornik sprężonego powietrza obowiązkowo musi posiadać zawór bezpieczeństwa, który pozwala na ograniczenie ciśnienia. Innym osprzętem używanym przy eksploatacji zbiorników do kompresorów jest spust kondensatu pozwalający na odprowadzenie ze zbiornika mieszaniny wodno-olejowej.

Jak dobrać zbiornik powietrza do systemu sprężonego powietrza

Przy wyborze zbiornika do sprężarki należy kierować się kilkoma parametrami. Pierwszym jest objętość, która powinna być dostosowana do potrzeb konkretnego zakładu w zakresie podtrzymania określonego ciśnienia w układzie. Jednocześnie zbiornik powietrza musi być dostosowany do wydajności sprężarki, ciśnienia wylotowego oraz częstotliwości korzystania ze sprężonego powietrza.

Ostatnio na blogu

×