Jak zapewnić czystość sprężonego powietrza?

jak zapewnic czystosc sprezonego powietrza
Udostępnij:

Sprężone powietrze, które nie zostało poddane uzdatnieniu, jest medium z dużą zawartością zanieczyszczeń. Jakie zanieczyszczenia można znaleźć w skompresowanym medium? Skąd się one biorą? Jak usunąć zanieczyszczenia ze sprężonego powietrza? O tym wszystkim powiemy w poniższym artykule. 

Jakie zanieczyszczenia znajdują się w sprężonym powietrzu?

Sprężone powietrze jest medium powstającym w procesie kompresji powietrza atmosferycznego zasysanego przez sprężarkę. Może ono zawierać różne rodzaje zanieczyszczeń. Warto podkreślić, że czystość powietrza atmosferycznego będzie miała duży wpływ na stopień zanieczyszczenia medium roboczego. Do typowych zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu należą wilgoć, cząsteczki oleju, zanieczyszczenia stałe, czy zanieczyszczenia mikrobiologiczne. 

Wilgoć jest największym problemem w sprężonym powietrzu. Wraz z kompresją powietrza atmosferycznego wilgoć często kondensuje się powodując pojawienie się w układzie sprężonego powietrza wody, co może prowadzić do korozji wszystkich metalowych elementów systemu sprężonego powietrza (kompresorów, układu dystrybucji i odbiorników, czyli urządzeń i maszyn pneumatycznych zasilanych medium). W efekcie para wodna jest czynnikiem, który ma największy wpływ na skrócenie żywotności wszystkich części systemu. 

W układach, gdzie do sprężania powietrza wykorzystywane są kompresory olejowe problemem mogą być również zanieczyszczenia sprężonego powietrza cząsteczkami oleju. Może on przedostawać się do medium i obniżać jakość wytwarzanych przy pomocy sprężonego powietrza produktów oraz powodować uszkodzenia narzędzi i maszyn pneumatycznych. Zanieczyszczenia olejowe są niedopuszczalne m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, medycznym czy elektronicznym. 

Cząstki stałe są to kolejny rodzaj zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu. Ich skład zależy od czystości powietrza atmosferycznego zasysanego przez sprężarkę. Mogą to być drobiny pyłów, cząstki metali, rdza, piasek i inne zanieczyszczenia stałe przenikające do sprężonego powietrza w procesie kompresji.

W przemyśle związanym z produkcją żywności, farmaceutyków czy w branży medycznej znaczenie mają także zanieczyszczenia mikrobiologiczne – czyli wirusy i bakterie. Sterylność medium pozwala uzyskać produkty o akceptowanych parametrach.  

Jak usunąć zanieczyszczenia ze sprężonego powietrza? 

Aby uzyskać czyste i odpowiednie sprężone powietrze do określonego zastosowania, konieczne jest stosowanie filtrów i innych systemów oczyszczania, aby usunąć te zanieczyszczenia. Proces ten jest istotny, ponieważ czystość powietrza jest kluczowa w wielu zastosowaniach, takich jak przemysł, produkcja, pneumatyka, przemysł spożywczy i medycyna. Standardy i normy branżowe określają wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza w zależności od zastosowania, co pomaga utrzymać jakość sprężonego powietrza na odpowiednim poziomie.

Jak pozbyć się wilgoci ze sprężonego powietrza? W układach sprężonego powietrza do jego osuszania najczęściej stosuje się separatory cyklonowe, osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne. Pozwalają one skutecznie usunąć z medium cząsteczki pary wodnej w stopniu całkowitego osuszenia. Separatory cyklonowe zapewniają podstawowe uzdatnianie sprężonego powietrza. W celu bardziej dokładnej eliminacji cząsteczek H2O stosuje się osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne, które zapewniają najdokładniejsze osuszenie medium roboczego. 

Każda sprężarka wyposażona jest także w system filtrów powietrza. Są one odpowiedzialne za usuwania cząstek stałych i pyłów z powietrza. Filtry powietrza wykorzystują różne technologie, takie jak filtry włókninowe, filtry węglowe aktywne i inne, aby zatrzymać cząstki stałe i inne zanieczyszczenia. Filtry powietrza zapewniają różny stopień filtracji, co pozwala dostosować parametry sprężonego powietrza do wymagań procesu produkcyjnego. Warto podkreślić, że filtry powinny być regularnie wymieniane lub czyszczone, aby utrzymać ich skuteczność. Dla  jeszcze dokładniejszego oczyszczania powietrza stosuje się filtry węglowe.  Zapewniają one skuteczne usuwanie zanieczyszczeń chemicznych i odorów z powietrza sprężonego.

W zastosowaniach medycznych i spożywczych, gdzie czystość jest kluczowa, stosuje się lampy UV do zabijania bakterii i mikroorganizmów w sprężonym powietrzu. Sterylizacja UV gwarantuje uzyskanie bezpiecznego sprężonego medium bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Ważnym elementem oczyszczania sprężonego powietrza jest monitorowanie jego jakości. Regularne monitorowanie jakości powietrza i systemy kontroli jakości pozwalają na utrzymanie czystości sprężonego powietrza na odpowiednim poziomie.

Warto zaznaczyć, że konkretna metoda usuwania zanieczyszczeń zależy od rodzaju zanieczyszczeń obecnych w sprężonym powietrzu oraz od specyfiki zastosowania. Dlatego ważne jest, aby dostosować system oczyszczania do konkretnych potrzeb i wymagań.

Ostatnio na blogu

×