Przegląd sprężarki — jak często go wykonywać?

przeglad sprezarki jak czesto go wykonywac
Udostępnij:

Kompresory to urządzenia mechaniczne, które należy poddawać systematycznym przeglądom, konserwacji i serwisowaniu. Jakie czynności powinien przeprowadzać sam użytkownik, a jakie profesjonalny serwis sprężarek? Jakie elementy i co jaki czas powinny podlegać przeglądowi? Zobacz, co, jako posiadacz sprężarki, powinieneś robić, aby utrzymać kompresor w doskonałym stanie technicznym przez długie lata.

 

Producenci sprężarek zalecają systematyczne przeglądy urządzeń. Kontrola pracy i części powinna odbywać się w cyklach codziennych, cotygodniowych i comiesięcznych w zależności od zakresu kontroli. Warto przy tym pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, które producent zazwyczaj określa w instrukcji obsługi. 

Przeglądy codzienne sprężarki — co powinny zawierać?

Codzienny przegląd sprężarki będzie sprowadzać się do kontroli informacji prezentowanych na wyświetlaczu sterownika. Tam znajdziesz dane na temat stanu pracy i parametrów sprężarki, w tym ciśnienia, temperatury, prędkości obrotowej itp. Tu także wyświetlają się informacje o wykrytych nieprawidłowościach w pracy kompresora. Warto również zwracać stałą uwagę na sprężarkę w trakcie pracy i w razie niepokojących dźwięków wydobywających się z maszyny wyłączyć ją i wykonać bardziej szczegółowy przegląd. 

Co wchodzi w skład przeglądów tygodniowych?

W ramach cotygodniowego przeglądu sprężarki użytkownik powinien sprawdzić stan maty filtracyjnej, która jest elementem oczyszczania powietrza atmosferycznego pobieranego przez kompresor. Czyszczenie maty sprowadza się do jej wytrzepania z największych zanieczyszczeń. Warto także w celu usunięcia drobniejszych zanieczyszczeń, przedmuchać ją sprężonym powietrzem. Należy podkreślić, że jeśli na macie znajduje się twardy osad, mata nie będzie nadawać się do użytku i trzeba będzie ją wymienić na nową. Dlaczego czyszczenie maty filtracyjnej jest ważne? Chroni ona wewnętrzne części kompresora przed uszkodzeniami spowodowanymi przez duże zanieczyszczenia. Jednocześnie zanieczyszczona mata filtracyjna nie pozwala na skuteczne chłodzenie kompresora.

Co tydzień należy również sprawdzać spusty kondensatu. Te elementy odpowiedzialne za usuwanie kondensatu z systemu muszą być stale drożne. W ten sposób eliminuje się podniesione ryzyko korozji urządzenia, zbiornika ciśnieniowego i innych elementów układu. 

Co należy sprawdzać w sprężarce raz w miesiącu?

Co miesiąc warto sprawdzać w kompresorze poziom oleju. Należy pamiętać, że substancja smarna odpowiada w kompresorach nie tylko za smarowanie części ruchomych, ale również za chłodzenie i oczyszczanie powierzchni stycznych. Wraz ze zbyt niskim poziomem oleju może dojść do przegrzania kompresora i w konsekwencji jego wyłączenia. Dlatego też należy się liczyć z koniecznością uzupełniania braków substancji smarującej. 

Serwis sprężarki — zazwyczaj 1 raz w roku

Serwis kompresorów realizowany przez specjalistyczną firmę powinien być wykonywany co najmniej 1 raz w roku, lub po 30 – 40 tys. godzin pracy urządzenia. Dokładne wskazówki co do systematyki serwisu określa producent konkretnego urządzenia. 

W ramach serwisu technicy wykonują wymianę filtrów powietrza i filtrów oleju oraz wymianę oleju. Sprawdzają układ napędowy kompresora, w tym pasy napędowe i sprzęgła, a w razie zużycia tych elementów dokonują koniecznych regulacji lub wymiany. Konieczne także w trakcie prac serwisowych na kompresorze jest sprawdzenie działania układu sprężającego (systemu tłoków, elementu śrubowego), systemu chłodzenia oraz elektryki i sterowania. Ważna jest także kontrola zaworów ssawnych i zaworów wylotowych oraz zabezpieczeń wraz z zaworami bezpieczeństwa. Jeśli w układzie znajduje się zbiornik ciśnieniowy także on powinien podlegać serwisowaniu w celu utrzymania jego integralności i bezpieczeństwa użytkowania.   

Regularne przeglądy i serwis sprężarki gwarantuje jej długie i niezawodne działanie. Warto podkreślić, że prawidłowo utrzymany kompresor będzie w stanie wydajnie i bezawaryjnie pracować dłużej, niż 100 tys. roboczogodzin. Dlatego warto zainwestować w odpowiednie działania prewencyjne, które przełożą się na wyższą wydajność sprężarki, niższe koszty eksploatacyjne oraz oddalą konieczność szybszych i dużych nakładów inwestycyjnych.

Ostatnio na blogu

×