Jak często trzeba robić przegląd sprężarki?

jak czesto trzeba robic przeglad sprezarki
Udostępnij:

Kompresory są podstawowym elementem każdego układu sprężonego powietrza. Od ich prawidłowej pracy zależy ciągłość prowadzonych w zakładzie działań. Co więcej, systemy sprężonego powietrza wykorzystywane są powszechnie w znakomitej większości gałęzi gospodarki. Czy zatem konieczne jest przeprowadzanie systematycznych przeglądów kompresorów? Czy taka usługa się opłaca? 

Po co jest usługa serwisowania kompresorów?

Przegląd sprężarki pozwala na kontrolę prawidłowości działania urządzenia. W ten sposób można wykryć drobne nieprawidłowości w pracy sprężarki i zawczasu je wyeliminować, redukując tym samym do minimum ryzyko wystąpienia większych awarii. Podczas serwisu kompresora specjaliści przeprowadzają monitoring parametrów pracy maszyny. Na tej podstawie ustalają naprawę ewentualnych usterek i mogą przewidzieć najbliższe awarie. 

W ramach przeglądu kompresora wykonuje się również wszelkie czynności związane z czyszczeniem urządzenia oraz wymianą elementów i płynów eksploatacyjnych. Serwisanci podczas prac powinni przeprowadzić wymianę filtrów, często także oleju. Takie działanie znacząco wydłuża bezawaryjny okres pracy sprężarki oraz gwarantuje jej pełną funkcjonalność pomiędzy kolejnymi serwisami. Podczas przeglądu serwisant dokona także wymiany zużytych elementów. 

Dlaczego warto realizować systematyczne przeglądy kompresorów?

Utrzymanie sprężarek w dobrym stanie technicznym pozwala znacząco ograniczyć wydatkowanie środków na naprawy urządzeń. Pomimo tego, że usługa serwisowa jest płatna, to zawsze ostateczny bilans wydatków jest “na plus” dla zamawiającego. Powodów jest kilka.

Pierwszym z nich jest uniknięcie ryzyka przerw w dostępie do sprężonego powietrza, a co za tym idzie w działaniu zakładu. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko unieruchomienia sprężarek i odcięcia linii produkcyjnej/ usługowej od medium roboczego. Doświadczeni serwisanci pomogą utrzymać maszyny w doskonałym stanie technicznym zapewniającym oczekiwaną wydajność pracy kompresorów. W ten sposób zakład będzie mógł bez przeszkód prowadzić działalność produkcyjną. Warto podkreślić, że koszty przeglądu będą wielokrotnie niższe, niż unieruchomienie linii na czas naprawy urządzeń. 

Utrzymanie kompresorów w dobrej kondycji technicznej to także eliminacja ryzyka uszkodzenia narzędzi i urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem. Gwarancja dostarczania medium roboczego o wymaganych parametrach zapewni sprawne działanie zasilanym urządzeniom i narzędziom pneumatycznym na punktach odbioru. Awaria systemu sprężonego powietrza w tym wypadku pociąga za sobą nie tylko koszty unieruchomienia procesów produkcyjnych, ale również wydatków na naprawę urządzeń. 

Brak systematycznych przeglądów może skutkować nie tylko unieruchomieniem zakładu. W wyniku braku serwisu sprężarka może ulec poważnej awarii, której skutkiem będzie konieczność zakupu nowego kompresora. Dlaczego? Ponieważ koszty naprawy mogą przewyższać cenę, jaką będziesz musiał zapłacić za zakup nowego kompresora. 

Powyższe przykłady pokazują, że brak systematycznego serwisu może skutkować koniecznością poniesienia przez zakład poważnych wydatków związanych z naprawą lub zakupem nowych urządzeń. Warto jednak podkreślić, że przegląd sprężarek ma pozytywny wpływ także na codzienną pracę tych urządzeń. Serwis przeprowadzony przez profesjonalną firmę będzie skutkował oszczędnościami również w codziennym użytkowaniu maszyn. Odpowiednio serwisowany kompresor będzie zapewniać lepszą wydajność oraz niższą konsumpcję energii. Co więcej, przegląd sprężarki pozwala utrzymać gwarancję producenta na urządzenie. Bez udokumentowanego serwisu realizowanego zgodnie z zaleceniami producenta nie można liczyć na uznanie roszczeń wynikających z uszkodzenia maszyny w okresie gwarancyjnym. 

Jak często trzeba robić przegląd serwsowy kompresorów? Odpowiednim rozwiązaniem jest wykonywanie konserwacji sprężarki zgodnie z zaleceniami producenta. W ten sposób zapobiega się utracie świadczeń gwarancyjnych. Jednocześnie taka konserwacja zapobiegawcza zabezpiecza przed nagłymi awariami i znacząco redukuje ryzyko zatrzymania procesów produkcyjnych w zakładzie. 

W naszej firmie oferujemy korzystne warunki usług serwisowych, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Profesjonalny zespół serwisantów zapewnia obsługę klientów na terenie całej Polski. Atrakcyjne umowy serwisowe oraz dostęp do serwisu 24/h na dobę to także atuty naszej oferty. Skontaktuj się z nami i sprawdź, czego jeszcze możesz oczekiwać w ramach realizowanych przez nas usług serwisowych.

Ostatnio na blogu

×